Ouders

865116_xl-1

Bemiddelingsprocedure

Intakegesprek

Na ontvangst van het (digitale) aanmeldingsformulier neemt het gastouderbureau telefonisch contact met de vraagouder op om een afspraak te maken voor een intakegesprek. Dit gesprek zal meestal bij de vraagouder thuis plaatsvinden. In dit gesprek wordt er uitleg gegeven over de werkwijze van het gastouderbureau en kan de ouder zijn wensen met betrekking tot de opvang kenbaar maken.

Kennismakingsgesprek

Dit gesprek is bedoeld om het vraag- en gastgezin met elkaar kennis te laten maken. In principe is er niet altijd een bemiddelingsmedewerker aanwezig. In dit gesprek komen praktische punten aan de orde, die belangrijk zijn voor de opvang van het gastkind zoals ideeën en wensen over de opvoeding, de gewoonten van het kind, de opvanguren en dergelijke. De afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst tussen de ouders en de gastouder. De gastouderopvang kan nu van start gaan met de proefperiode van zes tot 8 weken.

Koppelingsgesprek gastouder en vraagouder

In het koppelingsgesprek wordt gesproken over de afspraken die zijn gemaakt tussen de vraagouder(s) en de gastouder. Er wordt beoordeeld of de wensen van de vraagouder(s) en de mogelijkheden van de gastouder bij elkaar aansluiten. In het koppelingsgesprek wordt in kaart gebracht op welke dagen opgevangen gaat worden, of er duidelijke afspraken zijn gemaakt over hoeveel uur per week er opvang geboden wordt en of er afspraken zijn gemaakt over bijvoorbeeld medicijngebruik, vervoer en het gebruik van fotomateriaal. De gastouderopvang kan nu van start gaan met de proefperiode.

Proefperiode

Tijdens de proefperiode wordt er gekeken of het klikt tussen gastouder en gastkind. Ouders en gastouder evalueren hoe de proefperiode bevalt en of er mogelijk vragen en/of problemen zijn. Aan het einde van deze periode besluiten de gast- en vraagouders of ze samen door willen gaan met de opvang.

Evaluatie

Twee keer per jaar vindt er een evaluatie plaats met de gastouder, dit gebeurt door middel van een huisbezoek. Tijdens deze evaluatie wordt er besproken hoe het gaat met de gastkinderen op verschillende vlakken. Tijdens een van deze huisbezoeken wordt er een risico-inventarisatie gedaan. Hierbij wordt er gekeken of de woning voldoet aan de wettelijk gestelde eisen voor kinderopvang.

Voor meer informatie hierover, neem vrijblijvend contact op via onderstaand contactformulier of bel met 0654648828